Danişname

akademik

05.01.2021 tarihinde Danişname dergisi için akademik dergi sitesi tasarlanmıştır.

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, OJS