Din Sosyolojisi

akademik

01.05.2020 tarihinde AYBÜ Marifet Divanı düşünce topluluğu için dinamik portal tasarlanmıştır.

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Wordpress