Editörler Çalıştayı

akademik

16.09.2021 tarihinde Editörler Çalıştayı için dinamik akademik konferans sitesi tasarlanmıştır.

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Wordpress