İDUSEM

akademik

24.09.2019 tarihinde İslam Düşünce Seminerleri için dinamik akademik konferans sitesi tasarlanmıştır.

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, Wordpress