Ülken Dergi

akademik

08.02.2022 tarihinde Ülken Sosyal Bilimler Dergisi için akademik dergi tasarlanmıştır.

HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, OJS